Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
start | aktualności | ROZŻ | kursy żeglarskie i instruktorskie | REGATY | patenty i książeczki | zarejestruj jacht | akty prawne | kontakt

Przepisy żeglarskie

Ustawa z dn. 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 01.81.899)

Ustawa określa zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, klubów sportowych oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

W odniesieniu do żeglarstwa istotne są:

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o żegludze śródlądowej Dz. U. Nr 5 poz. 43)

Ustawa ta reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów „Prawa wodnego”. Określa ona:

Ustawa z dnia 11.05.2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. 123 poz. 845 i 846)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

Rozporządzenie to jest realizacją delegacji ustawowej określonej w art. 21 ust.3 pkt 1 i art. 46 ustawy z dn. 21 grudnia 2000 o żegludze śródlądowej. Przedstawia ono:

Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa z dnia 9.06.2006 [D.U. 105 poz.712]

Załącznik do Rozporządzenia - WZORY PATENTÓW (dostępny wkrótce)

Rozporządzenie to określa:

Rozporządzenie Ministra Sportu z dn. 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa[D.U. 151 poz. 1088]

Rozporządzenie to nadaje nowe brzmienie:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 11 kwietnia 2008 r. (Dz. U. 72 Nr 72 poz. 425 i 426) w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Rozporządzenie to jest realizacją delegacji ustawowej określonej w art. 24a ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Określa ono tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych. Najważniejsze regulacje:

Załączniki 1 i 2 określają wzory odpowiednich ksiąg rejestrowych statków o napędzie mechanicznym oraz statków bez napędu mechanicznego. Załączniki 3 i 4 określają wzory dokumentu rejestracyjnego statku odpowiednio o napędzie mechanicznym oraz statku bez napędu mechanicznego lub z pomocniczym napędem mechanicznym.

System szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie 2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej [Dz.U. nr.137 z 2002 r., poz.1156]

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

Miejscowe przepisy obowiązujące na rzece Wiśle, Bugu i Narwi wraz z Zalewem Zegrzyńskim, regulujące m.in. takie zagadnienia jak:

Przepisy miejscowe dla innych akwenów żeglugowych można znaleźć na stronie www.uzs.gov.pl
Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
copyright © 2010 ROZŻ
http://www.rozz.radom.net
Dane kontaktowe:
26-600 Radom, ul. Mickiewicza 33
biuro czynne: pn i śr: 17:00 - 19:00
e-mail: biuro@rozz.radom.net
admin: Jacek Słomski
ver: 1.5