Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
start | aktualności | ROZŻ | kursy żeglarskie i instruktorskie | REGATY | patenty i książeczki | zarejestruj jacht | akty prawne | kontakt

Rejestracje jachtów

używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanych śródlądowymi jachtami żaglowymi

1. Radomski Okręgowy Związek Żeglarski prowadzi rejestrację śródlądowych jachtów żaglowych. Sprawy związane z rejestracją załatwiane są w poniedziałki i środy w godz. 1700 - 1900.

2. Zgodnie z zapisem w Ustawie rejestracja jest dobrowolna dla jachtów żaglowych do 12 m długości oraz statków o napędzie mechanicznym o mocy silnika do 15kW. Wpis do rejestru odbywa się bez dokonania przeglądu technicznego. Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2007 r. O zmianie ustawy o żegludze śródlądowej " statek polski używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela."

3. Wpis do rejestru śródlądowego jachtu żaglowego następuje na podstawie pisemnego wniosku właściciela lub armatora.

Do wniosku o rejestrację śródlądowego jachtu żaglowego dołącza się następujące dokumenty: 4. Po wpisaniu śródlądowego jachtu żaglowego do rejestru organ rejestracyjny wydaje dokument rejestracyjny.
Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
copyright © 2010 ROZŻ
http://www.rozz.radom.net
Dane kontaktowe:
26-600 Radom, ul. Mickiewicza 33
biuro czynne: pn i śr: 17:00 - 19:00
e-mail: biuro@rozz.radom.net
admin: Jacek Słomski
ver: 1.5