Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
start | aktualności | ROZŻ | kursy żeglarskie i instruktorskie | REGATY | patenty i książeczki | zarejestruj jacht | akty prawne | kontakt

Patenty i książeczki żeglarskie

Patenty

Patenty żeglarskie wystawiane są przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie ul. Chocimska 14 (biuro czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 08:00 do 16:00) tel. 22-848-04-83.

W przypadku zagubienia patentu lub wymiany na nowy, należy w PZŻ złożyć:

Książeczki żeglarskie

Książeczka Żeglarska w kraju i zagranicą stwierdza wyszkolenie teoretyczne i praktyczne jej posiadacza. Każdemu żeglarzowi poleca się więc założenie Książeczki Żeglarskiej, ponieważ dokumentuje ona całą karierę żeglarską.

Jest to dokument ze zdjęciem, w którym zawarte są wszelkie informacje związane z uprawianiem żeglarstwa. Wpisuje się w nią: kolejno uzyskane stopnie żeglarskie, rejsy śródlądowe i morskie, starty w regatach, szkolenia żeglarskie, przynależność klubową. Zapisy w Książeczce Żeglarskiej potwierdzone podpisem osób kompetentnych i pieczątką OZŻ, pozwalają w łatwy sposób wyrobić duplikat dokumentu w przypadku jego zaginięcia.

Do wystawienia lub wymiany książeczki żeglarskiej potrzebne są:

Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
copyright © 2010 ROZŻ
http://www.rozz.radom.net
Dane kontaktowe:
26-600 Radom, ul. Mickiewicza 33
biuro czynne: pn i śr: 17:00 - 19:00
e-mail: biuro@rozz.radom.net
admin: Jacek Słomski
ver: 1.5