Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
start | aktualności | ROZŻ | kursy żeglarskie i instruktorskie | REGATY | patenty i książeczki | zarejestruj jacht | akty prawne | kontakt

Witamy na stronie internetowej
Radomskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Informacja o IV Radomskich Regatach Żeglarskich

I. Informacje podstawowe

Chciałbym wszystkich poinformować, iż dzięki wydatnej pomocy Prezydenta miasta Radomia oraz Prezesa Elektrowni Kozienice w bieżącym roku również odbędą się regaty.

Zarząd Radomskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Radomskie Środowisko „Inicjatywa” informuje oraz ponownie zaprasza na Radomskie Regaty Żeglarskie. Impreza odbędzie się w dniach 23.09.2010 – 26.09.2010 r. na jeziorze Ryńskim w Ośrodku Elektrowni Kozienice.

Regaty są organizowane dla ok. 100 uczestników na ok. 20 jachtach kabinowych.

Wyjazd na regaty autokarem jest planowany o godzinie 0530 - 23 września 2010 roku. Powrót z regat w godzinach wieczornych 26.09.2010.

Dla młodzieży uczącej się przewidujemy zorganizowanie transportu autokarem / dla ok 50 osób /. Wszyscy uczestnicy regat powinni być obecni w Rynie o godzinie 1330 – 23 września 2010 roku. Nieobecność w wskazanym terminie spowoduje dyskwalifikację oraz uniemożliwi skorzystanie z proponowanych świadczeń.

W ramach imprezy zapewniamy:

W związku z faktem, iż tegoroczne regaty odbywają się pod hasłem „ŻEGLUJ BEZ ALKOHOLU” w trakcie regat będą odbywały się zajęcia promujące uprawianie żeglarstwa na trzeźwo. Przedmiotem naszej działalności statutowej jest między innymi popularyzacja dobrych obyczajów żeglarskich a za takowe na pewno należy uznać propagowanie pływania bez używania i stosowania środków odurzających i alkoholu.

Przewidujemy załogi 5 osobowe.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż STERNIK MUSI BYĆ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ POSIADAJĄCĄ STOPIEŃ CO NAJMNIEJ ŻEGLARZA JACHTOWEGO. Ponadto musi posiadać zgodę opiekunów prawnych na udział nieletnich uczestników w Regatach z jego załogi. Sternik jest odpowiedzialny za powierzoną mu załogę oraz sprawuje opiekę nad nieletnimi członkami załogi podczas regat. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać książeczki żeglarskie.

II. Koszty uczestników udziału w imprezie:

III. Terminarz regat:

23.09.2010
Wyjazd z Radomia godz. 0530 ul Mickiewicza 33 /siedziba ROZŻ/. Przyjazd do Ośrodka wszystkich uczestników do godziny 1330. Nieobecność we wskazanym terminie spowoduje dyskwalifikację oraz uniemożliwi skorzystanie z proponowanych świadczeń. Odprawa załóg, losowanie jachtów, zakwaterowanie w domkach, przeprowadzenie apelu otwierającego regaty, po apelu krótka pogadanka na temat „Co to jest alkohol?” następnie przeprowadzenie dwóch biegów. Wieczorem przeprowadzenie wykładu poświęconego tematowi „Współuzależnienia”.

24.09.2010
Apel, następnie pogadanka „Jak odmówić spożywania alkoholu i dlaczego” przeprowadzenie 3 biegów, wykład na temat „Skutki zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów”, przeprowadzenie 3 biegów, wykład „Proalkoholowe normy picia (promocja, festyny, piosenka biesiadna)”, wieczorem ognisko i koncert szantowy.

25.09.2010
Apel, przeprowadzenie pogadanki na temat „Dlaczego żeglować bez alkoholu” przeprowadzenie 3 biegów, wykład na temat „Odpowiedzialność prawna wynikającej z prowadzenia i użytkowania jachtu pod wpływem alkoholu” , przeprowadzenie 3 biegów wykład na temat „Co to jest choroba alkoholowa”, wieczorem ognisko i koncert szantowy.

26.09.2010
Apel kończący regaty, rozdanie nagród. Pogadanka na zakończenie regat, na której uczestnicy dzielą się spostrzeżeniami - co im dały zajęcia z problematyki antyalkoholowej w ramach przeprowadzonych regat. Przeprowadzenie biegu na trasie Ryn - Mikołajki, w godzinach popołudniowych wyjazd i powrót do Radomia. Regaty będą się odbywały według przepisów regatowych PZŻ, zgodnie z Instrukcją regatową. Podczas regat będzie obowiązywał REGULAMIN REGAT. Regaty będą z przesiadaniem to znaczy, że załogi po każdym biegu przesiadają się na inny jacht.

IV. Zasady kwalifikacji do regat:

V. Inne informacje:

W imieniu Zarządu ROZŻ

Paweł Sulima

link do informacji w formie pliku PDF (do druku)

Radomski Okręgowy Związek Żeglarski
copyright © 2010 ROZŻ
http://www.rozz.radom.net
Dane kontaktowe:
26-600 Radom, ul. Mickiewicza 33
biuro czynne: pn i śr: 17:00 - 19:00
e-mail: biuro@rozz.radom.net
admin: Jacek Słomski
ver: 1.5